Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub rozbieżności produktu przesłanego z zamówionym będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia lub rozbieżności sporządzonego przez Zamawiającego w obecności kuriera w momencie dostarczania przesyłki i potwierdzonego przez niego podpisem.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć: pisemnie i wysłać na adres: 05-500 Julianów, ul. Julianowska 61, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@wybitnietanio.pl
  3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, numer faktury, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep Internetowy nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może od umowy odstąpić.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Zamawiającego, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.
  6. Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta i/lub dystrybutora. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji. Większość sprzedawanych produktów w sklepie posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, w domu klienta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.